Coaching

Coaching, dens verktøy og teknikker bruker eg gjennom hele Helfy konseptet, både Helfy Workspace og Helfy Living. Coaching er kommunikasjon, bevisstgjøring og endring, og er derfor grunnleggende i alle mine kundemøter og oppdrag ut til næringslivet.

Eg er for tiden i siste innspurt av min coaching utdanning, og kan ta i mot kunder for å få min sertifisering. Derfor tilbyr eg i ein begrenset periode prosess timer til redusert* pris.

coaching-utvikling-kommunikasjon

Hva er prosess timer? Coaching handler om endring, og endring er en prosess, derfor tilbyr eg prosess time, seks coaching timer á 60 min. Pris på en coaching prosess er nå 4000* kr.

Hva er coaching? Coaching er en samtale, bevisstgjøring og endring. 

Coaching er en samarbeidende, tilpasset, løsningsfokusert og systematisk kommunikasjonsprosess som fremmer handling, læring og utvikling – på personlig og faglig plan – gjennom bl.a. bevisstgjøring, motivasjon og ansvarliggjøring. Coaching bygger på ressursene til fokuspersonen (den som blir coachet) slik som dennes kunnskap, erfaringer, verdier og egenskaper, og gjør bruk av ferdigheter og metode for at fokuspersonen skal få aktivert disse i form av eget begrepsapparat og handelmåter.

– Susann Gjerde

Ofte står vi fastlåst i både tanker, følelser og handlinger, som kan resultere i uro, bekymringer, nedstemthet, usikkerhet, frykt, frustrasjon, dårlig selvfølelse, lite produktivitet osv. Målet med coaching er å finne mer hensiktsmessige tanker, følelser og atferd i ulike situasjoner.


I coaching avdekker vi her og situasjonene din, og jobber frem mot ønsket endring. Vi har fokus på mål og resultat, og bruker både kommunikasjon og teknikker for ta deg dit du ønsker. 

coaching-prosess-utvikling-prestasjon
Under coaching tilføres ressurser for ta fokuspersonen dit han eller hun ønsker.

Overordnede formålet med coaching er å lette fokuspersonens vei mot:

 • Måloppnåelse
 • Prestasjonsøkning
 • Læring, og eller
 • Personlig/faglig utvikling


Områder eg kan hjelpe deg med coaching er:

 • Arbeidsmiljø og konflikter
 • Business og fremdrift
 • Styrke prestasjoner
 • Bli mer bevisst i din rolle/oppgaver (leder, medarbeider, privatperson)
 • Økt bevissthet (verdier, egenskaper, tanker/tankesett, atferd, følelse, rolle, prioriteringer, egen ønsker/behov)
 • Bedre til å kommunisere
 • Bli tryggere på deg selv
 • Motivasjon
 • Problemløsning
 • Bedre selvfølelse
 • Sette mål og retning


Eg tilbyr både online-coaching og fysisk coaching på Smestad i Oslo, og ute i bedrifter.

Kontakt: hei@helfyworkspace.no eller tlf: 99302150

-Monica Aschim-