Helfy Workspace

Har arbeidsplassen din utfordringer med det psykososiale arbeidsmiljøet eller høyt sykefravær?

Eller ønsker bedriften din å bygge en god kultur, forebygge stress, konflikter og muskel- og skjelettplager?

Helfy Workspace tilbyr coaching til næringslivet, ved å styrke både ledere, team og enkel individer, for å få en mer bærekraftig og motstandsdyktig arbeidsplass. 

I tillegg tilbyr vi naprapatbehandling og trening som er svært godt mottatt forebyggende tiltak ute på arbeidsplasser, både for å redusere sykefravær, muskel- og skjelettplager.

 

arbeidsmiljø, sykefravær, helse

 

Våre konkrete tiltak bygger på medvirkning og ressurs bygging av medarbeiderne og team, slik at kommunikasjon, samarbeid, mental robusthet/motstandsdyktighet og økt selvbevissthet styrkes. Samtidig som de rustes med utvidet kapasitet til å håndtere utfordringer og stess.

 

triple bunnlinje-bærekraft-arbeidsmiljø-sykefravær
– Menneskene er den viktigste ressursen i bedriftene, og ivaretakelse av dem er viktig mtp. lønnsomhet, bunnlinjen i selskapet.

 

 

 

 

Menneskelige ressurser – viktig og lønnsom investering for bedrifter.

 

For bærekraftig helse og arbeidsmiljø i virksomheten er det viktig å ha team som styrker og er velfungerende sammen. Beste måten å gjøre dette på er å involvere de ansatte, både som enkelt individer og i team, slik at de utvikles og styrkes på deres deres unike områder, samt øker forståelse for at mangfold, ulike verdier, kvaliteter og bakgrunn er en styrke for fellesskapet. Et slik fundament vil skape et trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø med vekst potensiale og forebygge utenforskap og sykefravær.

 

arbeidsmiljø-sykefravær-verdiskaping

 

Vil du bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet i din virksomhet?

 

Vi drøfter deres behov, samt her og nå situasjon, hva som er blitt gjort tidligere, og hva ønsket situasjon er. Deretter setter vi opp et skreddersydd opplegg for å skape endring og resultater. 

Dette er en delaktig prosess, både på teamnivå, og en-til-en for å hente frem de beste ressursene både i prestasjon, valg og løsninger hos den enkelt medarbeider. Vi benytter oss av coaching og fasilitering av konkrete oppgaver i denne prosessen.

 

Helfy Workspace passer for bedrifter som (en eller flere av punktene under):

  • Ønsker å redusere sykefraværet
  • Styrke ressursene mtp. kommunikasjon og stresshåndtering
  • Ønsker å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet
  • Ønsker gode forebyggende tiltak for sykefravær og arbeidsmiljø
  • Ønsker positiv ressurs bygging av medarbeidere og team

 

Helfy Treatment- forebyggende behandling på arbeidsplassen

En annen forebyggende helsetjeneste Helfy tilbyr, er naprapatbehandlinger på arbeidsplasser Helfy Treatment. Dette har vi gjort i over 15 år, og tiltaket er er svært godt mottatt tilbud for bedrifter og deres ansatte. Behandlinger på arbeidsplassen er med på å redusere sykefravær, forebygger muskel- og skjelettplager, tidsbesparing og gir økt trivsel.

naprapat-bedriftshelse-forebyggende-helse-kontor

Du kan lese mer om våre naprapatbehandlinger på arbeidsplassen på www.helfytreatment.no

 

#helfybreak -Aktiv energi pause på konferanser

Ønsker dere et aktivt og energiøkende innslag i møter eller på konferanser?

#helfybreak er et godt avbrekk i en ellers travel hverdag, som ofte består av mye stillesitting. Aktiv pause gir ny frisk pust til kroppens ledd og muskler, og ny energi til både hode og kropp, som gjør resten av dagen lettere.

Aktiv pause, Bevegelse, energipause
#helfybreak under Kommunal konferansen på Gardermoen i september 2022.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!
hei@helfyworkspace.no eller tlf: 99302150

-Monica Aschim-

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *