Bevegelses trening for skuldra

Eit vanleg problemområde for mange i dag er skulder. Mange kjenner kanskje igjen den irriterandes verkande smerta mellom skulderblada. Eller som mange beskriv den, brennanes punkt ned mot eit eller begge skulderblada.

Skuldra er det leddet i kroppen vår med størst bevegelses omfang, tilhørande til skulderleddet er skulderbladet. Skulderbladet skal ha ein gli bevegelse mot ribbene på baksida av kroppen.
Det som ofte skjer er at denne gli bevegelsen ute blir fordi me jobbar så mykje statisk framfor pc og data heile dagen. Det blir rett og slett mangel på bevegelse, dermed dårlig sirkulasjon og oksygen tilførsel, som til slutt fører til smerte og ubehag.

Dagens øvingar er derfor meint til å auke denne gli bevegelsen, dette er meir som ein bevegelses trening enn styrketrening og kan med fordel fint jobbas med kvar dag. Ein generell regel er 10-15 repetisjonar pr. øving.

Her kjem eit lite utvalg:
Bevegelsestrening, träning for skulderen

Skuldertrening, bevegelsestrening
Gjenta 10-15 gonger. For å avansere gjer øvinga mot gulvet.

Styrketrening med ball, bevegelsestrening

Bevegelsestrening

Bevvegelsestrening med ball
Hold med strekt arm mot ballen, jobb med ulike mønster, 8-tall, sirkler, osv. Jobb i 1-2 min pr arm

For meir styrketrening av skuldra kan du sjå på kettlebell trening tidlegare. Ellers kjem det ut meir styrketrening for dette området etter kvart!
Kjøpt deg ein ball og sett i gang med bevegelsestrening ☺

/Monica


Publisert

i

av

Stikkord: