Naprapati- eit naturleg val ved muskel- og skjelettplager!

I dag finnes det over 300 yrkesaktive naprapater i Norge, og antallet aukas stadig. I Sverige og Finland finnes det til saman over 1200 autorisera naprapater. I våre naboland har naprapati vore eit autorisera yrke sida 1994, og har sida då vore ei voksande og viktig del av det finske og svenske helsetilbodet.

Naprapatene er i dag den største gruppa i Norden innan avansert manuell medisin.
Naprapater jobbar systematisk gjennom muskel- og rørsleapparatet, både med undersøkingar og ulike behandlingsteknikkar. Teknikkar som vert nytta av naprapater baseras på vitenskapeleg grunnlag. Og har med åra fått fleire gode studie som styrker naprapatien og dens behandlingsteknikkar.

Norges Naprapatforbund
Norske naprapater er organisert gjennom Norges Naprapatforbund, som jobbar for naprapatene i Norge og ikkje minst kring spørsmålet om autorisasjon av naprapater i Norge.
Norges Naprapatforbund, Naprapati, Oslo, naprapat, klinik

Dei fleste norske naprapater er utdanna ved Naprapathögskolan i Stockholm, men det finnes også ein naprapatutdanning i Finland, Kymenelaakso University of Applied Sciences i Kotka.

Ettertrakta terapeutar
Naprapater har no eksistera i Norden sida 1970-talet. Når eg vart ferdig utdanna i 2007 fekk eg stadig spørsmålet kva er ein naprapat, no bare seks år etter høyrer eg aldri dette spørsmålet lengre. Naprapater i Norge har blitt ei ettertrakta yrkesgruppe, dette til tross for at ein må betale behandlingane frå eiga lomme.
naprapati, terapeut, klinikk, oslo,

Naprapat i bedrift
Naprapater er ikkje bare ettertrakta på det private markedet, men stadig fleire bedrifter ser også lønnsomheita med å ha ein naprapat til å ta vare på sine ansatte. Me på Oslo Naprapatklinikk har i dag seks bedrifter som nyttar seg av våre tenester, og dette er eit område me kjem til å satse enda meir på. Visste du at så mange som 50 % av sjukemeldingane kjem frå lidelser i muskel- og skjelettapparatet? Eller at kvar dag ein ansatt er borte frå jobb, så kostar det bedrifter over 1900 kr dagen? Ikkje rart mange bedrifter ynskjer seg ein naprapat for å få ned sjukmeldingar.

Naprapatbehandling via helseforsikring
Dei fleste helseforsikringar i dag tilbyr løysingar der naprapatbehandling er ein del av garantien. Om du ikkje har dette via din private helseforsikring, så sjekk med helseforikringa via jobben, mange har inngått ei kollektiv avtale som faktisk garanterer deg frå 5 til 24 behandlingar hos naprapat i året. Nokre gir også garanti for trykkbølgebehandling, noko mange naprapater tilbyr, der i blant me på Oslo Naprapatklinikk.

trykkbølgebehandling, oslo, naprapat, klinik, helseforsikring
Helseforsikringer dekker trykkbølgebehandling hos oss

Korleis velge rett naprapat?
Eg vil sei at dei fleste naprapatar er veldig dyktige, men sjekk gjerne om dei er medlemmar av Norges Naprapatforbund (NNF). Via Norges Naprapatforbund sine heimesider kan du finne ei oversikt over naprapater i ditt nærmiljø, klikk her.

Naprapatiens framtid
Naprapater har komme for å bli, me har ikkje eksistera lenge, men har vokse veldig på kort tid.
Det som blir spennandes for naprapater som yrkesgruppe no, er spørsmålet om autorisasjon. Me har søknad inne, som me håpar på å få positivt utfall på i løpet av 2013.

Ved å stille naprapater på lik linje med andre autorisera helsepersonell så gir ein pasientane eit mykje friare og meir rettferdig system i forhold til det å velje ein terapeut og yrkesgruppe som passar til seg og sine plager, noko eg meiner burde vere ein selvfølge i dagens helse Norge.

Tek gledeleg i mot kommenatar i kommentar feltet under ☺

Neste gong du får vondt- prøv ein naprapat da vel…

/Monica


Publisert

i

av

Stikkord: