Helfy Workspace & living

I Helfy Workspace & Living har vi fokus på bærekraftig endring innen helse og arbeidsmiljø, både mot næringslivet og privatpersoner.

Ønsker du endring, endring i organisasjonen din, i din lederrolle, i din relasjon til andre, eller kanskje endring i livsstilen din?

Uansett hvilken endring du ønsker, må det ein prosess til, ein prosess som skal ta deg fra der du er NÅ til ønsket endring er oppnådd.

Endring involverer ofte flere mennesker, hvordan få disse med deg? Skal du gjøre endringer for/hos deg selv er dette også en prosess, kanskje trenger du ressurser for å komme deg dit du ønsker?

I Helfy Workspace bidrar vi med å redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet.

Helfy Workspace jobber og samarbeider med bedrifter for å forebygge fysiske- og psykiske helseplager, redusere sykefravær, øke produktiviteten og bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi har ressursene du trenger for å gjøre endringer, samt få med deg medarbeiderne til en mer bærekraftig virksomhet.

Bærekraft og næringslivet

Som et vesentlig steg i å nå bærekraftsmålene og en bærekraftig fremtid er det avgjørende med samarbeid og felles verdiskaping i næringslivet, både det private og offentlige, det å stå sammen og samarbeide vil gi mye større effekt.

For bedrifter er det viktig å få ned klimaavtrykket i så stor grad som mulig. For mange vil det innebære å redusere C02 utslippene, det kan også innebære mindre vann i produksjon, reduksjon av strømforbruk, bedre utnyttelse av areal, effektivisering av transport osv. Flere av disse punktene vil kunne bedres og effektiviseres med verdikjeder, altså samarbeid.

Bærekraft med fokus på menneskene og arbeidsmiljøet – Helfy Workspace

Andre viktige områder for en mer bærekraftig drift er å ta godt vare på menneskene i bedriften, som tross alt er bedriftens viktigste ressurs. Tall fra Sintef viser at et ikke optimalt arbeidsmiljø koster det Norske samfunn 75 milliarder kroner i året, det er lite bærekraftig.

For å ta godt vare på menneskene i bedriften er det lurt å ha gode forebyggende helsetiltak (rettet både mot fysisk- og mental helse), kontinuerlig jobbing med arbeidsmiljøet, initiativ og medvirkning fra medarbeiderne . Andre tiltak kan f.eks være å ha fokus på bærekraftig og sunn mat i kantinen. Bærekraft er knyttet opp mot den triple bunnlinjen.

Menneskene, arbeidsmiljø og sykefravær er viktige områder vi i Helfy Workspace kan hjelpe din virksomhet med, les mer her!

Bærekraft fra hvermannsen – Helfy Living

Helfy Living er vårt tilbud ut til privat personer som ønsker endring med helsa, både fysisk og mentalt, samt endring av livsstil.

Å ha et bevisst forhold til hvordan vi lever, hva vi konsumerer, hva vi spiser osv, og ta gode valg deretter, er helt klart med på en mer bærekraftig utvikling, ikke bare fra et samfunnsperspektiv, men også for egen lommebok og egen helse.

Ved å ta bedre vare på helsen vår, vil vi kunne spare samfunnet og helsevesenet i stor grad. Det brukes enorme penger og ressurser på livsstilsrelaterte sykdommer, her har alle et enormt ansvar, og mye som enkelt kan og bør bli gjort.

Du kan lese mer om Helfy Living her!


Er du klar for å skape endring?

Du kan kontakte meg på tlf: 99302150 eller hei@helfyworkspace.no

Eg holder også foredrag innenfor helse og motivasjon ut til næringslivet!

Du kan også følge meg på instragram @monicaaschim

Vennlig hilsen

Monica Aschim

forebyggende-helse-misket-sykefravær