God og dårlig holdning, hva er det egentlig?

Det hender jeg får kritikk fordi jeg fokuserer på holdning, og fordi jeg sier at kroppsholdningen kan henge sammen med f.eks hodepine og ryggplager.

Og jeg forstår de som er kritiske, og spørrende. Mye av forskningen gjort rundt kroppsholdning kan ikke bekrefte at den er en årsak til smerte, men jeg er ganske sikker på (uten å ha lest all forskning på dette) at den heller ikke kan avkrefte det.

Smerte er nemlig utrolig sammensatt, det er mange faktorer som påvirker hvordan vi har det. Så det å se på holdning og smerte isolert sett er nesten en umulighet.

Så hvorfor er jeg da så opptatt av holdning, god og dårlig kroppsholdning?

Jeg har så lenge jeg kan huske vært veldig opptatt av kropp og helse, visste fra veldig tidlig av at det var kropp jeg skulle jobbe med.

Nå har jeg jobbet i 12 år som naprapat, og med årene får man seg også erfaringer. Man gjør seg spennende observasjoner, og etterhvert har jeg også funnet ut hva jeg brenner aller mest for, og for meg er det holdning, noe jeg skal forklare grunnen til i dette blogginnlegget.

God og dårlig holdning, hva er egentlig det?

Mener jeg at alle skal gå rundt spikrake? At vi alle må se identiske ut i kroppen, er det det som er normen, det som er det normale? Svaret på begge disse spørsmålene er NEI!

For meg har holdning blitt et begrep, og det har blitt et verktøy!

holdning-ergonomi-forebyggende-kontor-helse
Min viktigste jobb er å inspirere og forklare. Holdning bruker jeg for å skape bevissthet om egen kropp og helse, den er en liten brikke i det større bildet.

 

Når jeg sier at jeg jobber med kropp og helse, så blir det veldig diffust for folk flest. Mange har faktisk ikke et spesielt reflektert forhold til kroppen sin.

Når jeg derimot sier at jeg jobber med kroppsholdning, så skjer det noe. I det jeg sier at jeg jobber med holdning, så retter folk seg automatisk opp.

Jeg har holdt foredrag i store forsamlinger, og det er utrolig gøy å observere fra scenen hvordan det går en liten “rette meg opp” bølge gjennom publikum når jeg sier jeg jobber mye med kroppsholdning.

publikum-foredrag-ergonomi-holdning-forebygging

Holdning er for mange mennesker et begrep de kan forholde seg til. Bare det at jeg sier holdning gjør at det skjer en kobling mellom kropp og hjerne som gjør at de umiddelbart gjør en handling- retter seg opp. Og det synes jeg er super fascinerende og spennende.

Plutselig har vi en trigger, et konkret ord, som mennesker uten spesielt kunnskap om kroppen faktisk reagerer på. DETTE er veldig interessant og det er nettopp dette jeg har observert, og som jeg bruker konsekvent til deres fordel, til å gjøre små, men viktige endringer i deres hverdag.

Alt handler om hva man selv kan gjøre!

Like mye som jeg brenner for kropp og holdning, er jeg lidenskapelig opptatt av hva vi mennesker kan gjøre selv for å ta bedre vare på kroppen vår. Hvordan vi kan unngå mye muskel- og leddplager, noe som forøvrig utgjør 50% av årsaken til sykemeldinger i Norge. 50%- det er mye det!

Tiltaket er enkelt- det handler om forebygging!

Men like enkelt som det er, er det også super vanskelig. Fordi vi har så distansert forhold til kroppen vår. Vi bor i den og vi beveger oss i den. Likevel er det svært få som tar vare på den.

Brist på kunnskap og bevissthet

Gjennom de 12 årene jeg har jobbet som naprapat og ute på bedrifter, er jeg ikke i tvil om årsaken til de fleste av muskel- og leddplagene vi pådrar oss. Det handler om brist på kunnskap og bevissthet om vår egen kropp. Visst, mange har sykdommer som årsaker til muskel- og leddplager, og andre har fått en fysisk skade, dette er fair, og har en konkret forklaring, en enkel forklaring, som gjør det enkelt for oss å forstå, ikke sant? Men for de fleste oppstår smerte og plager litt diffust, og gjerne over tid, noe som gjør det vanskelig å forstå, og vanskelig å tak i. Men med kunnskap og forståelse, da har du et helt annet utganskpunkt, da kan du ta konkrete valg og handlinger.

Hvordan kan dårlig holdning gi hodepine?

Hvordan kan jeg si at dårlig holdning kan gi f.eks hodepine?
Jeg har alltid jobbet mye blant annet med kontorarbeidere. Noe av den vanligste plagen jeg ser på kontoret mitt er hodepine. Etterhvert så jeg en sammenheng mellom hvordan mange av disse menneskene “bar” kroppen sin. Jeg så flere likhetstrekk i kundenes hverdag:
● Mye PC-arbeid
● Mye stillesittende
● Lite pauser
● Lite kunnskap/fokus rundt ergonomien på jobb
● Lite fokus på trening/hverdags aktivitet

student-hodepine-eksamen
Solveig sleit med mye hodepine og nakkeplager da hun studerte. Vi ble invitert til God Morgen studio for å fortelle hvordan Solveig ble kvitt hodepinen.

Når man sitter mye blir det dårlig sirkulasjon i musklene, tar man lite pauser får du lite ny oksygen til musklene. Dårlig ergonomi fører gjerne til at man sitter å zoomer inn på skjermen med hele hodet, rett og slett skyter hodet fremover. Noe som ikke er farlig i seg selv, men når dette blir gjort mye, gjentagende, uten variasjon, uten pauser, flere timer om dagen, dag ut og dag inn- ja da blir det ofte plager til slutt.
Musklene rundt nakke og hodet vårt vil etter en stund få spenninger, muskelspenninger som igjen kan føre til hodepine (spenningeshodepine) og stiv nakke.

Så for all del, jeg kan kun snakke om plager, hodepine, stiv nakke, ergonomi, pauser også videre. Men det skjer noe med kundene mine når jeg snakker om holdning, det gjør det enklere å forstå, og det gjør det enklere å forklare. Og når jeg får forklart alt i en sammenheng, hvor holdning er ett av begrepene jeg bruker, da blir det aha opplevelser.

Det å ha en god holdning handler egentlig om å ha en god balanse, og det å bære kroppen på en god og økonomisk måte, slik at muskler og ledd ikke behøver å jobbe unødvendig mye. Slik som tilfelle blir når man sitter mye med hodet zoomet inn mot en skjerm. Nakkemusklene, og halsmusklene blir faktisk trøtte, og de kan føre til både hodepine og nakkestivhet. Så det handler ikke om at ledd kommer ut av posisjon, det handler om at muskler må jobbe mer enn de behøver å gjøre.

“Få bedre holdning og sterkere kropp”- nettkurs for å ta bedre vare på kroppen!

For noen år tilbake startet jeg nettkurset “Få bedre holdning og sterkere kropp”.
Målet var å få spredd kunnskap og bevissthet, om kropp og helse.

nettkurs-bedre-holdning

Etter 14 dager har deltakerne fått masse ny kunnskap om hvordan smerte og plager oppstår, og hvordan de selv kan forebygge dem.

Når jeg får tilbakemeldinger etterpå om at de har fått en ny hverdag, med mindre plager, mindre hodepine, mindre spenninger i nakke og rygg, da er det utrolig gøy å jobbe med kropp og mennesker. OG det gir meg stor mening å fortsatt snakke om holdning, da jeg vet at dette ene ordet ofte er grunnen til at de har fått øynene opp for meg, de har blitt trigget av noe konkret, noe som gjør en aktiv kobling mellom hode og kropp hos dem.

Øvelser satt i system som jeg lærer ut på nettkurset gjør at personen selv blir mye mer bevisst og forstår logikken i å ta bedre vare på kroppen sin og helsa si. Trene og ta pauser i sin egen hverdag.

Nettkurset “Få bedre holdning og sterkere kropp” har ført til at deltakerne har tatt bevisste valg i hverdagen, både på jobb og privat. Sett verdien av hvorfor trening er viktig, sett verdien av hvorfor både pauser og aktivitet i løpet av arbeidsdagen er viktig.

Kropp er viktig, bevegelse er viktig. pauser er viktig. bruk av ord er viktig, holdning er viktig!

Så jeg kommer til å fortsette å snakke om holdning!

Men holdning betyr ikke å sette noen i bås, en med mye svai rygg betyr f.eks ikke at denne personen har mye ryggplager, eller nødvendigvis mer ryggplager enn personer uten mye svai i ryggen. Balanse, styrke og utholdenhet er viktige nøkkelord for alle mennesker uansett hvordan de ser ut.

Og holdning har mange andre positive effekter på kroppen, ta gjerne en titt på mine andre innlegg i bloggen ♥︎

 

Ønsker alle en god holdning og  et Riktig Godt Nytt År!

Signatur-bilde-monica


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: